április 15, 2014

GY.I.K.

Mi az az ipari park?

Az ipari park korunk egyik leghatékonyabb és világszerte elterjedt gazdaságszervező és egyben regionális gazdaságfejlesztő eszköze, s egyre nagyobb jelentősége van az innovációorientált vállalkozások, ezen belül is a kis- és közepes vállalkozások fejlesztésében, valamint az egyes régiók felzárkóztatásában.

Az ipari park fogalmát a gazdasági szakirodalom csak a 70-es évektől használja rendszeresen. Hazánkban a rendszerváltást követően az ipari park a gazdasági modernizáció jelképévé vált. Az 1996-ban indult ipari park program értékét leginkább az fejezi ki, hogy mind a 166, jelenleg működő projekt helyi kezdeményezéssel indult és az állami szerepvállalás elsősorban a szakmai és pénzügyi támogatás feltételeinek meghatározásában jelent meg.

Ipari parknak minősülnek azok a projektek, ahol egy területileg behatárolt ingatlanon a termelőtevékenységhez nélkülözhetetlen fizikai infrastruktúrán (energia, víz, csatorna, utak, telekommunikáció) kívül a park olyan szellemi infrastruktúrát, szolgáltatásokat (logisztikai, ügyviteli, pénzügyi, marketing) is nyújt a betelepült vállalkozásoknak, amelyek ma már nélkülözhetetlenek a sikeres üzletvitelhez.

Forrás: https://www.mkb.hu/dl/media/group_463afc792a1fd/group_468a0a6cc1c99/group_468ba652ac6c2/item_431.pdf

Milyen előnye van a betelepülésnek?

A Park földrajzi adottságai, küldetése, az eddigi betelepülő cégek és a kapcsolatrendszerünk alapján a fejlesztések meghatározásakor kiemelt fókuszterületként kezeljük az alábbi területeket:

 • IT: 2014 első félévében épül ki a parkot ellátó kétirányú független optikai összeköttetés, valamint közép európai szintű felhő alapú adatközpont. A kiépülő infrastruktúra vonzó projekthelyszín informatikai beruházások, kutatás-fejlesztések, innovációs projektek számára
 • Termelés: Szolnok és térségének szakképzett munkaereje az ország és a park előnyei a kedvező pályázati források lehetőséget teremtenek hazai és külföldi termelő cégek számára
 • Kereskedelem: A terület folyamatosan növekvő forgalma, a fejlesztések eredményeképpen megvalósuló modern, zöld üzleti környezet kedvező fejlesztési potenciállal bír expanzióban lévő kiskereskedelmi láncok számára (elektronika, ruházat, étterem)
 • Kutatás fejlesztés és innováció: A fejlesztő célja a jövőben az innovációs központ, és technológiai parki címek elnyerése mely a betelepülők számára további pályázati források bevonásának lehetőségét teremtik meg.

Lehetőségek betelepülőknek:

 • Saját infrastruktúra fejlesztése
 • Építési engedéllyel rendelkező ingatlanok vásárlása
 • Jelenleg fejlesztés alatt álló ingatlanok bérlése
 • Bulid to suit (igényekre épített) konstrukcióban csarnokok bérlése
 • Megújuló projektek fejlesztése

Milyen szolgáltatások vannak a parkban?

 • Pályázatok figyelése a betelepülni szándékozók részére
 • Fejlesztési integrátor szolgáltatások (tervezés, kivitelezés, műszaki ellenőrzés)
 • Tanácsadás (műszaki, jogi, pénzügyi)
 • Területőrzés (portaszolgálat, biztonsági szolgálat,riasztórendszer)
 • Banki ATM terminál, postai kapcsolat kiépítése tervezett
 • Professzionális Irodai és IT szolgáltatások (optikai internet, tárhely, cloud szolgáltatások, telefonközpont, fax, e-mail, fénymásolás, nyomda, tárgyaló, előadóterem,rendezvényszervezés)
 • Étkezési lehetőség
 • Közlekedési kapcsolat (tömegközlekedés, szervezett munkásszállítás, központi parkolóhely, kerékpármegőrző)
 • Műszaki szolgáltatás (takarítás, kommunális, szelektív és veszélyeshulladék-gyűjtés)
 • Karbantartás (általános karbantartás; ügyelet: víz,villany; épület-karbantartás; takarító ügyelet)
 • Logisztikai szolgáltatások (fuvarozás, szállítás, rakodás,raktározás, csomagolás, szállítmányozás, vámügyintézés)
 

Miben különbözik a GIMA Szolnok Ipari Park más ipari parkoktól?

 • A Park Szolnok kedvező fekvésű területén az Abonyi út és a Nagysándor József út, valamint Budapest-Újszász-Szolnok vasútvonal által övezett területen fekszik.
 • A Park területe 2000. előtt termőföld nyerőhelyként funkcionált, fekvése és termőtalaj hiánya miatt hasznosíthatatlan terület volt.
 • Az ipari park mai formája az elmúlt évtized komplex területfejlesztésének eredménye, ahol a korábban mezőgazdaságilag hasznosíthatatlan terület mára komplex szolgáltatásokat biztosító üzleti környezetté vált.
 • 2005 folyamán készült el az Ipari Park szabályozási terve, melyet követnek a fejlesztések.
 • 2011 és 2013 folyamán készült el a 46 ha fejlesztési terület út és közműhálózata (műút, gáz, víz, villany, csapadékvíz elvezetés, telekommunikáció).
 • 2011 és 2014 folyamán összesen 6 épület mintegy 10.000 nm bérelhető terület építésére kerül sor.
 • A park arculatát és fókuszterületeit nagyban irányítják a betelepülők elképzelései, így mára ezt a megújuló energiatermelés, a professzionális IT infrastruktúrára épülő szolgáltatások, technológiai és innovációs központi projektek alkotják.
Jövőbeni terveink szerint évi mintegy 5000 nm bérelhető terület bővüléssel, és mintegy 5 hektár értékesítéssel számolunk.

 

A park előnyei:

 • kiváló lokáció Közép-Európa és Magyarország szívében, közúti és vasúti kapcsolat
 • tisztázott  tulajdonviszonyok,  talajszennyezettségtől mentes  földterület
 • szakképzett munkaerő kínálat, kiépített   infrastruktúra,   közmű   rácsatlakozási    lehetőség – fejlett iskolarendszer helyben
 • széleskörű  szolgáltatások   letelepedés  előtt  és után
 • gyors és rugalmas helyhatósági ügyintézés
 • kulcsrakész projektmegvalósítás

Mit jelent a Zöld Ipari Park, zöld ipari környezet?

Olyan zöld megoldások alkalmazása, amelyek kevésbé károsítják környezetünket, és amelyek nagy mértékben csökkentik az Ipari Parkban folyó termelés, kereskedelem, kutatás-fejlesztés, innováció és a logisztika energiaigényét, növelik azok energiahatékonyságát. Olyan tudatos stratégia kiépítése és alkalmazása, amellyel a környezeti fenntarthatóság és esélyegyenlőség elveit, gyakorlati lehetőségeit érvényesíteni lehet, és amelyek segítségével hozzájárulunk egy fenntarthatóbb és élhetőbb környezet
megteremtéséhez.

Mit jelent a Technológia Park?

A technopolisz (más néven technológiai központ, technológiai park, vagy tudományos park) egy olyan területre vonatkozik, ahol számos magán-, és közösségi jellegű K+F tevékenység, technológiai fejlesztés, technológia-transzfer, felsőfokú tudományos oktatás, high-tech ipari tevékenységek és szolgáltatások stb. koncentrálódnak.

A technopoliszok számos esetben egy vagy több specializált high-tech vállalati klasztert, inkubátorházakat, üzleti és innovációs központokat, tanácsadó klasztereket foglalnak magukba. A technopoliszokat kormányzó alapelvek a különböző jelenlevő érintettek (vállalatok, K+F tevékenység, inkubátorházak, szolgáltatások stb.) közötti szinergiák fejlesztése; a területen elhelyezendő tevékenységek kiválasztása (például a raktárépületek és szennyező ipari tevékenységek felszámolása); a hatóságok támogatásának ösztönzése (terület megszerzésének és fejlesztésének elősegítése, kutató-, és oktató tevékenység támogatása stb.); és végül egy egyedülálló munkakörnyezethez való hozzáférés, ami a területen jelenlévő vállalkozások és szervezetek arculata szempontjából is fontos.

Forrás: http://www.terport.hu/fogalomtar/technopolisz-technologiai-kozpont-technologiai-park-tudomanyos-park

Miért Szolnokot válasszam?

A 76 500 lakosú megyei jogú város, Budapesttől 100 km-re keletre, a Tisza és Zagyva folyók találkozásánál, az Alföld vízi, szárazföldi és vasúti csomópontjában fekszik.  A fővárossal a 4-es főközlekedési út és forgalmas vasútvonal köti össze.

Megyeszékhely, vagyis Szolnok a térség gazdasági, közlekedési, kereskedelmi, oktatási és idegenforgalmi központja, egyben forgalmas tiszai átkelőhely is. Történelmi város, 1075-re esik első említése, gazdag történelmi és kulturális hagyományokkal rendelkezik. Az ország második vasútvonala létesült1847-ben. Gazdasági szerepe megközelíthetősége, oktatása, gépipara miatt jelentős.

A település Budapest és Debrecen felől a 4-es főúton érhető el, északról a 32-es, délről a martfűi 442-es a legfontosabb út. Vasúton a Budapest-Cegléd-Szolnok, a Budapest-Újszász-Szolnok, a Hatvan-Szolnok, a Vámosgyörk-Újszász-Szolnok, a Záhony-Nyíregyháza-Debrecen-Szolnok-Budapest, a Curtici-Lőkösháza-Békéscsaba-Szolnok-Budapest, a Makó-Hódmezővásárhely-Szolnok, a Kiskunfélegyháza-Szolnok vonalakon egyaránt megközelíthető település.