április 15, 2014

Ipari parkokról

  • 297/2011. (XII.22.) Kormány rendelet az ipari parkokról

A törvény meghatározza az ipari park fogalmát: infrastruktúrával ellátott, fejlesztő, termelő és szolgáltató tevékenységeket folytató működésre és innovációra törekvő, „Ipari Park” címmel rendelkező szervezet. Rögzíti az „Ipari Park” cím elnyerésének és viselésének szabályait, miszerint az „Ipari Park” cím elnyerésére az iparügyekért felelős miniszter által évente kiírt pályázat alkalmával kerülhet sor.

A teljes jogszabály letölthető itt: 297/2011. (XII.22.) Kormány rendelet az ipari parkokról

  • Ipari parkok – munkahelyteremtés
A tanulmány célja az Új Széchenyi Terv részeként előmozdítani a potenciálisan 200.000 munkahely létrehozását az ipari parkok hálózatának felhasználásával. A munka elsősorban a munkanélküliek hátrányos helyzetű térségekben élő munkanélküliek számára dolgoz ki olyan modellt, amely a helyi adottságokkal számolva nagy számban teremt munkaalkalmat. A tanulmány foglalkozik a pólusvárosok térségében működő, a versenyképesség növelésében leginkább számításba jövő parkok foglalkoztatási feladataira, különös tekintettel a tőkebevonásra és a szellemi bázisok gazdasági folyamatokba való bekapcsolódására. Az innováció-orientált fejlesztések közvetlenül kisebb, áttételesen és hosszabb távon viszont annál több munkahely létesítését segítik elő. (Forrás: www.ipe.hu)

 

A tanulmány letöltése: Ipari parkok – munkahelyteremtés

  •  Az innováció intézményrendszere

A tudomány- és technológiapolitika a társadalom felemelkedésében, a gazdaság növekedésében egyre meghatározóbb funkciókat fog át. Az ide tartozó olyan tevékenységek, mint a tudományos kutatás, a műszaki-, a technológiai fejlesztés; az olyan szervezetek, mint az egyetemek, a főskolák, az akadémiai-, az ipari-, az agrár kutatóintézetek, laboratóriumok, az innovációs technológiai központok, a tudományos-, technológiai parkok, inkubátorházak, illetve ezek irányító testületei és intézményei néhány évtizede még a gazdasági növekedéshez viszonylag szerény mértékben járultak hozzá. Mára már mindezek a társadalmi-gazdasági fejlődés meghatározóivá váltak, beépülésük a társadalmi-gazdasági életbe (vagy leépülésük, marginalizálódásuk) határozza meg a haladást (lemaradást), s ezzel pozíciónkat a környező országok között, Európában, a világban.

A tudománypolitika és a technológiapolitika jórészt eltérő értékrenddel, funkciókkal rendelkezik. E két terület más és más szükségleteket elégít ki, s eltérő eszköz- és feltételrendszert is igényel. Közös vonás, hogy az idetartozó tevékenységek változáshoz, megújuláshoz, a korábbi eredmények meghaladásához vezetnek. E változáshoz vezető állami funkciók, tevékenységek döntési rendszerét és intézményeit együtt tekintem az innovációpolitika alapjának. (Forrás: www.ipe.hu)

A tanulmány letöltése: Az innováció intézményrendszere